Tratamentul endovascular al malformaţiilor arterio - venoase cerebrale şi fistulelor carotido - cavernoase
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
451 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-26 10:10
SM ISO690:2012
PĂRPĂUŢ, Vladimir. Tratamentul endovascular al malformaţiilor arterio - venoase cerebrale şi fistulelor carotido - cavernoase . In: Arta Medica . 2008, nr. 4(31), pp. 13-17. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 4(31) / 2008 / ISSN 1810-1852

Tratamentul endovascular al malformaţiilor arterio - venoase cerebrale şi fistulelor carotido - cavernoase

Pag. 13-17

Părpăuţ Vladimir
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2013


Rezumat

Lucrarea este consacrată analizei a 41 cazuri de tratament endovascular după metoda Serbinenco a pacienţilor cu malformaţii arterio-venoase (20 pacienţi) şi fistule carotido-cavernoase (21 pacienţi). Pacienţii au fost examinați clinic şi suplimentar prin aşa metode ca doppler – ultrasonografia (12 pacienţi), tomografia computerizată (22 pacienţi), rezonanţa magnetică (8 pacienţi) şi angiografie (41 pacienţi). Cele mai frecvente manifestări clinice a MAV şi FCC au fost cefaleea (86% pacienţi), sindromul convulsiv la MAV (52% pacienţi), zgomot pulsatil în cap (50% pacienţi), dereglări oculomotorii (18% pacienţi). Rezultatele obţinute au confirmat că această patologie vasculară este în prealabil benignă, dar rezultatul calitativ al tratamentului endovascular este dependent de timpul precoce de stabilire a diagnosticului (până la decompensarea ireversibilă a circulaţiei vasculare cerebrale), localizării şi volumul defectului peretelui vascular. O importanţă deosebită în aprecierea rezultatelor imediate şi de lungă durată a intervenţiilor endovasculare are testul Matas cu durata de 180 minute în 24 ore, care permite de a preveni dereglările vasculare cerebrale intraoperatorii. Cercetările au confirmat eficienţa şi perspectivele acestei metode de tratament paralel cu alte tehnologii moderne, luând în consideraţie accesibilitatea şi criteriul cost-eficienţă.

Work is devoted to the analysis of 41 cases оf endovascular treatments by method Serbinenkо of patients with аrteriо-venous mаlformations (20 patients) and carotido- cavernous fistulae (21 patients). Patients have been in details surveyed clinically, and also by means of additional methods such as ultrasonic dopplerography (12 patients), a computer tomography (22 patients), a magnetic resonance (8 patients) and conventional аngiography (41 patients). The most frequent clinical displays of АVМ and СCF were a headache (86 % of patients), a convulsive syndrome (52 % of patients), pulsing noise in a head (50 % of patients), and also eye movement frustration (18 % of patients). The received results have proved, that the given vascular pathology is as a matter of fact benign, however the qualitative outcome of operative endovascular treatments depends on several factors: time of statement of the diagnosis (up to irreversible decompensation of the cerebral blood flow), localizations and the areas of defect of a vascular wall. The special attention deserves, according to the early and late results of treatment, preoperative preparation of the patients by Matas method, which at duration of 180 minutes within 24 hours allows to exclude completely intraoperational ischemic infringements of the blood flow. The research proves the perspectivity of the given method of treatment alongside with other modern technologies, proceeding from its availability and criterion cost - efficiency.