Многообразие художественных конфликтов в романе К. Ф. Поповича «Тревожный рассвет»
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
516 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-25 09:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.161.1-31.09 (11)
Literatură slavă (slavonă) de Est (Literatură rusă, Literatură ucraineană, Literatură bielorusă) (376)
SM ISO690:2012
ЗАХАРОВА, Лариса. Многообразие художественных конфликтов в романе К. Ф. Поповича «Тревожный рассвет». In: Славянские чтения, 2017, nr. 10(16), pp. 117-123. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 10(16) / 2017 / ISSN 1857-4580

Многообразие художественных конфликтов в романе К. Ф. Поповича «Тревожный рассвет»

Variety of artistic conflicts in the novel by Constantin shishcan «Worried dawn»

Diversitatea conflictelor etnice în romanul „Zori în freamăt" de Constantin Popovici

CZU: 821.161.1-31.09

Pag. 117-123

Захарова Лариса
 
Славянский университет, Республика Молдова
 
 
Disponibil în IBN: 15 martie 2020


Rezumat

В статье на примере исторического романа К.Ф. Поповича «Тревожный рассвет» рассматриваются типы художественных конфликтов, прослеживается развитие и разрешение этих конфликтов

The article is devoted to the specificity of types of artistic conflicts in novel by Constantin Shishcan «Worried Dawn». The author pays attention to the development and solution of these conflicts.

În articolul dat, ce se bazează pe exemplul romanului istoric „Zori în freamăt" de Constantin Popovici, se examinează tipurile de conflicte artistice, sunt urmărite dezvoltarea şi soluţionare lor.