Эволюция стилистических особенностей жанра проповеди (на материале анализа проповеди А. Кураева на концерте рок-группы «ДДТ»)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
371 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-14 19:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81'42:21 (1)
Lingvistică. Limbi (3719)
Religii preistorice și primitive (19)
SM ISO690:2012
ФРОЛОВА, Вера. Эволюция стилистических особенностей жанра проповеди (на материале анализа проповеди А. Кураева на концерте рок-группы «ДДТ»). In: Славянские чтения. 2018, nr. 11(17), pp. 33-45. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 11(17) / 2018 / ISSN 1857-4580

Эволюция стилистических особенностей жанра проповеди (на материале анализа проповеди А. Кураева на концерте рок-группы «ДДТ»)

The evolution of the stylistic features of the sermon genre (on the base of analysis A. Kuraev's sermon at the concert rock-group "DDT")

Evoluţia caracteristicilor stilistice genului predicii (pe baza analizei predicii lui A. Curaev la concert rock-grupului "DDT")

CZU: 81'42:21

Pag. 33-45

Фролова Вера
 
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
 
Disponibil în IBN: 13 martie 2020


Rezumat

В статье рассматриваются языковые, в том числе просодические средства с точки зрения их воздействия на аудиторию. В статье анализируются основные характеристики и особенности проповеди как публичного выступления: участники, прагматическая цель, система языковых средств.

The article is devoted to one of the actual problems of modern linguistics, namely, the role of language, including prosodic means in enhancing influence on audience. The article analyzes the main features of the sermon as a public speaking: participants, pragmatic aim, set of linguistic means.

Articolul este dedicat unei dintre problemele actuale ale lingvisticii moderne, şi anume, rolului de limbă, inclusiv mijloacele prozodice, in comunicare cu impact. În articol sunt analizate principalele caracteristici predicii ca discursului public: participanţii, scopul pragmatic, sistemul mijloacelor lingvistice.

Cuvinte-cheie
проповедь, цель, участники, система языковых средств,

sermon, aim, participants, system of linguistic means,

predica, scopul, participanţii, sistemul mijloacelor lingvistice