Межкультурная компетенция как механизм осуществления эффективного поликультурного взаимодействия
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
735 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-30 15:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147.016:811.1'27 (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (2648)
Limbi (3298)
SM ISO690:2012
ЦЫМБАЛЮК, Елена. Межкультурная компетенция как механизм осуществления эффективного поликультурного взаимодействия. In: Славянские чтения, 2018, nr. 12(18), pp. 227-237. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 12(18) / 2018 / ISSN 1857-4580

Межкультурная компетенция как механизм осуществления эффективного поликультурного взаимодействия

Competenta interculturală ca mecanismul de implementare a interacţiunii policulturale efective

Intercultural competence as a mechanism of the effective policultural interaction implementation

CZU: 378.147.016:811.1'27

Pag. 227-237

Цымбалюк Елена
 
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
 
 
Disponibil în IBN: 12 martie 2020


Rezumat

Автор обосновывает необходимость формирования межкультурной компетенции филологов-русистов в вузах Республики Молдова и представляет свое видение её структурно-компонентного состава.

Autorul justifică necesitatea de a forma competenţa interculturală a filologilor ruşi în universităţile din Republica Moldova şi îşi prezintă viziunea compoziţiei component- structurale.

The author justifies the need of the intercultural competence formation for Russian philologists in the universities of the Republic of Moldova and presents his vision of its structural component composition.

Cuvinte-cheie
поликультурность, межкультурная компетенция, профессиональная подготовка, личность учителя,

multiculturalismul, competenţă interculturală, pregătirea profesională, personalitatea profesorului,

multiculturalism, intercultural competence, professional training, teacher's personality

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Tîmbaliuc, E.I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'>Межкультурная компетенция как механизм осуществления эффективного поликультурного взаимодействия</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2018</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-4580</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>поликультурность</subject>
<subject>межкультурная
компетенция</subject>
<subject>профессиональная подготовка</subject>
<subject>личность учителя</subject>
<subject>multiculturalismul</subject>
<subject>competenţă interculturală</subject>
<subject>pregătirea profesională</subject>
<subject>personalitatea profesorului</subject>
<subject>multiculturalism</subject>
<subject>intercultural competence</subject>
<subject>professional
training</subject>
<subject>teacher's personality</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>378.147.016:811.1'27</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2018-12-27</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Автор обосновывает необходимость формирования межкультурной компетенции филологов-русистов в вузах Республики Молдова и представляет свое видение её структурно-компонентного состава.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Autorul justifică necesitatea de a forma competenţa interculturală a filologilor ruşi &icirc;n universităţile din Republica Moldova şi &icirc;şi prezintă viziunea compoziţiei component- structurale.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The author justifies the need of the intercultural competence formation for Russian philologists in the universities of the Republic of Moldova and presents his vision of its structural component composition.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>