Фольклорна традиція в літературній спадщині і. Нечуя-Левицького
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
353 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-09 11:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.161.2-34.09 (2)
Literatură slavă (slavonă) de Est (Literatură rusă, Literatură ucraineană, Literatură bielorusă) (304)
SM ISO690:2012
ТРЕТЬЯЧЕНКО, Алла; ЯКИМОВИЧ, Елена. Фольклорна традиція в літературній спадщині і. Нечуя-Левицького. In: Славянские чтения. 2018, nr. 12(18), pp. 49-56. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 12(18) / 2018 / ISSN 1857-4580

Фольклорна традиція в літературній спадщині і. Нечуя-Левицького

Folklore tradition in the literary heritage of I. Nechuya-Levitsky

Tradiţia folсlorică în mostenirea literarălui Ivan Neciui-Leviţkii

CZU: 821.161.2-34.09

Pag. 49-56

Третьяченко Алла, Якимович Елена
 
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
 
Disponibil în IBN: 12 martie 2020


Rezumat

В статье рассматривается использование народнопоэтических тем, мотивов, образов, фольклорной символики и поэтики в творчестве украинского писателя II половины XIX в. И. Нечуя-Левицкого.

The article deals with the use of national poetical themes, motives, images, folklore symbols and poetics in the oeuvre of I. NechuyaLevitsky (the Ukrainian writer of the second half of the 19-th century).

Articolul de faţă cercetează folosirea temelor poeticnaţionale, motivelor, imaginilor, simbolismului şi poeticii folclorice în lucrările scriitorului ucrainean din a doua jumătate a secolului al XIX-lea I. Neciui-Levitki.

Cuvinte-cheie
фольклор, обычай, обряд, лирическая песня, пословица, поговорка,

folklore, custom, rite, lyrical song, proverb,

ritual, obicei, tradiţie, cântec liric, proverb, zicătoare

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-97897</doi_batch_id>
<timestamp>1656174177</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Slavonă</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Славянские чтения</full_title>
<issn media_type='print'>18574580</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<issue>12(18)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Фольклорна традиція в літературній спадщині і. Нечуя-Левицького</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Alla</given_name>
<surname>Ttretiacenco</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Elena</given_name>
<surname>Iachimovici</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>49</first_page>
<last_page>56</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>