Controlled intersystem communication
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1209 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-14 12:38
SM ISO690:2012
ZAIŢEV, Dmitrii; TÎRŞU, Mihai; GOLUB, Irina; GORE, Natalia. Controlled intersystem communication. In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 3(14), pp. 10-17. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(14) / 2010 / ISSN 1857-0070

Controlled intersystem communication

Pag. 10-17

Zaiţev Dmitrii, Tîrşu Mihai, Golub Irina, Gore Natalia
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2013


Rezumat

În lucrare sunt descrise rezultatele cercetărilor legate de utilizarea noilor instalaţii de dirijare cu regimurile de transport a energiei electrice şi distribuirea ei în bază de IPC (Interphase Power Controller), ţinând cont de dezvoltarea interconexiunilor externe ale sistemului energetic al Moldovei. A fost examinată varianta utilizării unei IPC clasice pe LEA Bălţi-Suceava. A fost propusă şi cercetată metoda de dirijare cu fluxurile de putere pentru această secţiune cu utilizarea transformatorului de reglare a decalajului de fază (TDF), racordat în paralel IPC şi s-a dovedit eficienţa lui tehnică.

В статье описаны результаты исследований связанных с применением новых устройств управления режимом передачи и распределения электроэнергии на базе IPC (Interphase Power Controller) с учетом развития внешних связей Молдавской энергосистемы. Рассмотрен вариант применения классического IPC на ВЛ Бельцы-Сучава. Предложен и исследован метод управления потоками мощности в этом сечении на базе применения ФРТ (фазорегулирующий трансформатор), включенного параллельно IPC и доказана его техническая эффективность.

There are described results of researches regarding application of the new means for control of mode of electric power transmission and distribution on the basis of IPC (Interphase Power Controller) taking into account development of external connections of the Moldavian power supply system. The variant of application of classical IPC on base of High Voltage Line Beltsy-Suceava is considered. The management method by power flows in this section on the basis of application of PST (Phase Shift transformer), connected in parallel with IPC is offered and investigated and its technical efficiency is proved.

Cuvinte-cheie
transmission line, phase shift transformer, transmission capacity,

IPC,

equivalent scheme of replacement