Вычислительный комплекс и моделирование угроз энергетической безопасности Молдовы при отключении межсистемных связей
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
633 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-16 07:54
SM ISO690:2012
БЫКОВА, Е.В.. Вычислительный комплекс и моделирование угроз энергетической безопасности Молдовы при отключении межсистемных связей. In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 3(14), pp. 1-9. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(14) / 2010 / ISSN 1857-0070

Вычислительный комплекс и моделирование угроз энергетической безопасности Молдовы при отключении межсистемных связей


Pag. 1-9

Быкова Е.В.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2013


Rezumat

В работе выполнено моделирование группы сценариев реализации угроз энергетической безопасности для Молдавской энергетической системы, которые возникают при отключении (или ограничении перетоков электроэнергии) ВЛ 330 кВ Бельцы - Днестровская ГЭС. Для выполнения анализа использован вычислительный комплекс для мониторинга энергетической безопасности, который разработан в ИЭ АНМ.

În lucrare este efectuată modelarea uniu grup de scenarii de punere în aplicare a pericolelor securităţii energetice ale Republicii Moldova, care apar la debranşarea (sau limitarea fluxurilor energiei electrice) liniilor aeriene 330 kV Bălţi-Nistru CHH. Pentru implementarea analizei este utilizat complexul de calcul pentru monitorizarea securităţii energetice elaborat în AŞM.

In the paper modeling of a group of scenarios of threats to energetic security of Moldovan energy system, which occur in case of disconnecting (or limitation of cross-flows of electricity) of 330 kV transmission line Balti-Dniester HPS. It was used for analysis a software application for energy security monitoring. The application has been developed in IE ASM.

Cuvinte-cheie
Энергетическая безопасность, угрозы, моделирование,

сценарии