Generator asincron bifazat cu excitare capacitivă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
727 8
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-12 06:20
SM ISO690:2012
BERZAN, Vladimir; TÎRŞU, Mihai; BÎRLĂDEAN, Alexandru. Generator asincron bifazat cu excitare capacitivă. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 1(9), p. 4. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(9) / 2009 / ISSN 1857-0070

Generator asincron bifazat cu excitare capacitivă

Pag. 4-4

Berzan Vladimir, Tîrşu Mihai, Bîrlădean Alexandru
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

В статье рассматривается двухобмоточный асинхронный генератор в двухфазном исполнении с емкостным возбуждением, выполненный на основе асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Исследования разработанного генератора выполнены по различным схемам соединения обмоток статора. Путём выбора числа витков фаз обмоток статора выполненные на различное напряжение с включением на фазу повышенного напряжения конденсаторов возбуждения, удалось снизить величину емкости и улучшить показатели и характеристики генератора.

În articol se examinează generatorul asincron cu două înfăşurări realizat bifazat cu excitaţie capacitivă, îndeplinit pe baza motorului asincron cu rotor în scurtcircuit. Cercetările generatorului elaborat s-au înfăptuit cu diferite scheme de conexiuni a înfăşurărilor statorice. Prin alegerea numărului de spire a fazelor infăşurărilor statorice îndeplinite la diferite tensiuni cu cuplarea la faza de tensiune inalta a condensatorilor de excitatiţe a permite micsorarea valorii capacităţii de excitaţie, îmbunătăţirea indicelor şi caracteristicelor generatorului.

In article two-winding asynchronous generator in biphasic execution with the capacitor excitation, executed on the basis of the asynchronous engine with a short-circuited rotor is considered. Researches of the developed generator are executed under various schemes of connection of stator windings. Selecting phases wire numbers of stator windings implemented for various voltages with inclusion on a phase of the raised voltage of excitation condensers, allowed decreasing the size of capacity and improving indicators and generator characteristics.

Cuvinte-cheie
асинхронный генератор, фаза, обмотка, схема,

конденсатор