Cercetarea regimurilor Sectorului de Sud al reţelelor electrice 110 kV la deconectarea LEA-400 kV CTE – Moldovenească – Vulcăneşti
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
441 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-01 16:46
SM ISO690:2012
POSTOLATI, Vitali; BÎCOVA, Elena. Cercetarea regimurilor Sectorului de Sud al reţelelor electrice 110 kV la deconectarea LEA-400 kV CTE – Moldovenească – Vulcăneşti. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 1(9), p. 3. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(9) / 2009 / ISSN 1857-0070

Cercetarea regimurilor Sectorului de Sud al reţelelor electrice 110 kV la deconectarea LEA-400 kV CTE – Moldovenească – Vulcăneşti

Pag. 3-3

Postolati Vitali, Bîcova Elena
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Рассмотрены режимы энергосистемы Молдовы при выделении из ее схемы на самостоятельную работу ВЛ-400 кВ Молдавская ГРЭС – Вулканешты для планируемого экспорта электроэнергии частью выделенных энергоблоков Молдавской ГРЭС в энергосистему Румынии.

Au fost cercetate regimurile de funcţionare al sistemului energetic a Moldovei pentru cazul funcţionării în regim independent al LEA – 400 kV „ CTE – Moldovenească – Vulcăneşti ” pentru asigurarea exportului de energie electrică de o parte din blocurile CTE Moldovenească spre sistemul energetic al României.

In the research paper it was studied regimes of functioning for the Moldavian Power Systems for situation of independent working of High Voltage Electric Transmission Line of 400 kV ,, Moldavian Condenced Power Plant ( MCPP ) – Vulcaneshty”. Separated unit of MCPP will supply electricity to Power System of Romania.

Cuvinte-cheie
энергосистема, автотрансформатор, генерирующие источники, уровни напряжения