Les nouveaux aspects de la coopération en matière pénale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
39 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-15 18:38
SM ISO690:2012
BENEŞ, Olga. Les nouveaux aspects de la coopération en matière pénale. In: Studii Juridice Universitare. 2008, nr. 3-4, pp. 214-223. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4 / 2008 / ISSN 1857-4122

Les nouveaux aspects de la coopération en matière pénale


Pag. 214-223

Beneş Olga
 
Université Libre Internationale de Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 martie 2020


Rezumat

Prezentul pune în faţa statelor sarcina realizării unei cooperări de ansamblu în vederea depistării, îngheţării şi confiscării profitului obţinut pe cale criminală. În acest scop poate fi constatat un efort comun al statelor în cadrul instrumentelor internaţionale multilaterale elaborate. Cooperarea în acest domeniu reprezintă forma de cooperare internaţională cea mai recentă şi multitudinea de atitudini faţă de problematica îngheţării şi confiscării produsului unei activităţi criminale ne vorbeşte despre necesitatea elaborării unor mecanisme eficiente, capabile să aducă la apropierea dintre sistemele diferite existente.