Utilizarea unor prefixe în limbajul publicistic
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
104 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-20 01:18
SM ISO690:2012
ERHAN, Tatiana. Utilizarea unor prefixe în limbajul publicistic. In: Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe umanistice. 10 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Moldova, 2019, pp. 143-146.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe umanistice 2019
Conferința "Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe umanistice"
Chișinău, Moldova, 10 octombrie 2019

Utilizarea unor prefixe în limbajul publicistic


Pag. 143-146

Erhan Tatiana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 martie 2020