Actualitatea perfecţionării politicii tarifare în energetică şi în sectoarele economice adiacente
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
495 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-18 06:11
SM ISO690:2012
POSTOLATI, Vitali. Actualitatea perfecţionării politicii tarifare în energetică şi în sectoarele economice adiacente. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 1(9), p. 2. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(9) / 2009 / ISSN 1857-0070

Actualitatea perfecţionării politicii tarifare în energetică şi în sectoarele economice adiacente

Pag. 2-2

Postolati Vitali
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Рассмотрена взаимосвязь энергетики и отраслей экономики Республики Молдова. Отмечены противоречия в ценовой политике между энергетическими предприятиями – поставщиками энергоресурсов и потребителями - отраслями экономики и населением. Предложена модель и рекомендации по координации тарифов на энергоресурсы в интересах как потребителей, так и энергопредприятий, и способствующие росту экономики в целом.

Sunt examinate legăturile reciproce între energetică şi sectoarele economice ale Republicii Moldova. Sunt depistate dezacordurile politicii tarifare dintre întreprinderile energetice – furnizoare de energie şi consumatori – sectoarele economice şi populaţia. S-a propus un model şi recomandări privind coordonarea tarifelor pentru resursele energetice atît în interesele consumatorilor, cît şi ale întreprinderilor energetice, care contribuie la creşterea economiei în ansamblu.

Relationships between energy and branches of economy of the Republic of Moldova are considered. Inconsistency of tariff policy between energy companies – suppliers of energy and consumers – branches of economy and households are identified. The model and recommendations on coordination the tariff for energy resources, taking into account the interest of both consumers and energy companies, contributing to economical development, are proposed.

Cuvinte-cheie
тариф, энергетические ресурсы, топливо – энергетический комплекс, энергоснабжающие организации,

норма прибыли