Strategia energetică de dezvoltare a complexului agro-industrial în condiţiile de criză
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
531 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-01 16:49
SM ISO690:2012
BURDO, Oleg; BUIVOL, S.; BANDURA, V.. Strategia energetică de dezvoltare a complexului agro-industrial în condiţiile de criză. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 1(9), p. 1. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(9) / 2009 / ISSN 1857-0070

Strategia energetică de dezvoltare a complexului agro-industrial în condiţiile de criză

Pag. 1-1

Burdo Oleg, Buivol S., Bandura V.
 
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

В статье рассматриваются вопросы развития энергетических проблем в мире. Обсуждается специфика энергетического обеспечения агропромышленного комплекса и формулируются основы энергетической политики и стратегии в условиях кризиса. Приводится методология энергетического мониторинга и основы экономики энергетического менеджмента. Обосновываются приоритеты при формировании этапов внедрения проектов. Показано, как составлять программы энергоэффективности с привлечением механизмов частичного самофинансирования проектов.

În articol sunt cercetate întrebările de dezvoltare a problemelor energetice în lume. Se dezbate specifica asigurării energetice a complexului agroindustrial şi sunt formulate bazele politicii energetice şi strategiei în condiţiile de criză. Se prezintă metodologia monitoringului energetic şi bazele economiei managementului energetic. Sunt argumentate priorităţile la procesul de formare a etapelor de implementare a proiectelor. Este prezentată metodologia compunerii programelor de eficienţa energică cu atragerea autofinanţării parţialre a proiectelor.

Questions of the development of energetics in the world are examined. Specifics of the energy supply in agriculture are discussed and the basics of energy policy and strategy in crisis conditions are formulated. The methodology of power monitoring and basics of economy of power management are shown. Priorities at formation of stages of projects implementation are proved.Ways of energy efficiency programs creation using partial projects self–financing mechanisms are shown.

Cuvinte-cheie
Энергетическая стратегия, энергомониторинг,

энергоэффективность