Evaluarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare - o problemă științifică de mare actualitate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
600 17
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-10 20:57
SM ISO690:2012
COJOCARU, Irina, COJOCARU, Igor, HOLBAN, Ion. Evaluarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare - o problemă științifică de mare actualitate. In: Revista de Fizică și Matematică Aplicată CYGNUS, 2019, nr. 2, pp. 9-16. ISSN 1584-403X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Fizică și Matematică Aplicată CYGNUS
Numărul 2 / 2019 / ISSN 1584-403X

Evaluarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare - o problemă științifică de mare actualitate


Pag. 9-16

Cojocaru Irina, Cojocaru Igor, Holban Ion
 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
 
Disponibil în IBN: 4 martie 2020


Rezumat

Lucrarea este consacrată unei probleme științifice de mare actualitate atât pentru Republica Moldova, cât și pentru toate țările lumii: evaluarea activității de cercetaredezvoltare-inovare (CDI). Evaluare asistată de instrumente informatice, care oferă grad înalt de obiectivitate și de transparență și permite aplicarea de standarde de calitate recunoscute pe plan internațional, este deosebit de necesară pentru managementul științei. Sfera CDI solicită și difuzează o mare cantitate de informație și cunoștințe, pe care o repune în permanență în circuitul valorilor, parte din care cu probleme de cuantificare. Se iau în considerație următoarele metrii: bibliometria, scientometria, webometria și altmetria, precum și noile tendințe dictate de conceptul știință Deschisă. Este prezentată eInfrastructura CDI din Republica Moldova, care își propune să asigure un suport informațional pentru o evaluare cât mai obiectivă, în regim online și în timp real, bazată pe date din surse primare. Este prezentată experiența Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale din Chișinău, care a dezvoltat și menține un șir de sisteme informatice: Instrumentul Bibliometric Național (IBN), un depozit electronic național cu peste 63000 de articole, care oferă funcționalități de căutare, procesare, evaluare și vizualizare a conținutului științific în format electronic; sistemul EXPERT online, care furnizează date deschise privind proiectele de cercetare în derulare și finalizate finanțate din bugetul de stat, precum și date despre organizațiile din sfera științei și inovării, potențialul științific uman, titlurile științifice acordate, școlile doctorale, conducătorii de doctorat, experții în domeniu și altele; sistemul INDICATORI CD, destinat evidenței și vizualizării indicatorilor sistemului CDI din Republica Moldova, cu date primare colectate din sursele naționale și internaționale disponibile; proiectul SCIFORM, care are ca scop crearea unei platforme-pilot pentru asigurarea calității conținutului științific creat în țară. Luate în ansamblu, aceste sisteme creează premise pentru constituirea einfrastructurii specializate pentru evaluarea cât mai obiectivă a sferei CDI din Republica Moldova.

Cuvinte-cheie
cercetare-dezvoltare-inovare, evaluare, Expert online, indicatori bibliometrici, scientometrici și webometrici, Instrumentul Bibliometric Național (IBN), sistem informatic, suport informaţional

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Cojocaru, I.V.</dc:creator>
<dc:creator>Cojocaru, I.P.</dc:creator>
<dc:creator>Holban, I.M.</dc:creator>
<dc:date>2019-12-23</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Lucrarea este consacrată unei probleme științifice de mare actualitate at&acirc;t pentru Republica Moldova, c&acirc;t și pentru toate țările lumii: evaluarea activității de cercetaredezvoltare-inovare (CDI). Evaluare asistată de instrumente informatice, care oferă grad &icirc;nalt de obiectivitate și de transparență și permite aplicarea de standarde de calitate recunoscute pe plan internațional, este deosebit de necesară pentru managementul științei. Sfera CDI solicită și difuzează o mare cantitate de informație și cunoștințe, pe care o repune &icirc;n permanență &icirc;n circuitul valorilor, parte din care cu probleme de cuantificare. Se iau &icirc;n considerație următoarele metrii: bibliometria, scientometria, webometria și altmetria, precum și noile tendințe dictate de conceptul știință Deschisă. Este prezentată eInfrastructura CDI din Republica Moldova, care &icirc;și propune să asigure un suport informațional pentru o evaluare c&acirc;t mai obiectivă, &icirc;n regim online și &icirc;n timp real, bazată pe date din surse primare. Este prezentată experiența Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale din Chișinău, care a dezvoltat și menține un șir de sisteme informatice: Instrumentul Bibliometric Național (IBN), un depozit electronic național cu peste 63000 de articole, care oferă funcționalități de căutare, procesare, evaluare și vizualizare a conținutului științific &icirc;n format electronic; sistemul EXPERT online, care furnizează date deschise privind proiectele de cercetare &icirc;n derulare și finalizate finanțate din bugetul de stat, precum și date despre organizațiile din sfera științei și inovării, potențialul științific uman, titlurile științifice acordate, școlile doctorale, conducătorii de doctorat, experții &icirc;n domeniu și altele; sistemul INDICATORI CD, destinat evidenței și vizualizării indicatorilor sistemului CDI din Republica Moldova, cu date primare colectate din sursele naționale și internaționale disponibile; proiectul SCIFORM, care are ca scop crearea unei platforme-pilot pentru asigurarea calității conținutului științific creat &icirc;n țară. Luate &icirc;n ansamblu, aceste sisteme creează premise pentru constituirea einfrastructurii specializate pentru evaluarea c&acirc;t mai obiectivă a sferei CDI din Republica Moldova.</p></dc:description>
<dc:source>Revista de Fizică și Matematică Aplicată CYGNUS  (2) 9-16</dc:source>
<dc:subject>cercetare-dezvoltare-inovare</dc:subject>
<dc:subject>evaluare</dc:subject>
<dc:subject>Expert online</dc:subject>
<dc:subject>indicatori bibliometrici</dc:subject>
<dc:subject>scientometrici și webometrici</dc:subject>
<dc:subject>Instrumentul Bibliometric Național (IBN)</dc:subject>
<dc:subject>sistem informatic</dc:subject>
<dc:subject>suport informaţional</dc:subject>
<dc:title>Evaluarea activității  de cercetare-dezvoltare-inovare - o problemă științifică de mare actualitate</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>