Dezvoltarea aptitudinilor social-emoționale prin lectură
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
102 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-24 22:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.3 (129)
Educație (5972)
SM ISO690:2012
NICOARĂ, Aurica. Dezvoltarea aptitudinilor social-emoționale prin lectură. In: Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională. 31 ianuarie - 1 februarie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2020, pp. 197-199. ISBN 978-9975-76-299-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă 2020
Conferința "Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă"
Chişinău, Moldova, 31 ianuarie - 1 februarie 2020

Dezvoltarea aptitudinilor social-emoționale prin lectură


CZU: 371.3
Pag. 197-199

Nicoară Aurica
 
Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Galaţi
 
Disponibil în IBN: 4 martie 2020


Rezumat

Children develop emotional intelligence in the first years of life, and emotional intelligence has been associated with school achievements. However, nowadays, children seem to have a low level of emotional development. This deficiency can affect not only their school development but also their personal relationships. Literature has the potential to encourage emotional intelligence by providing diverse emotional experiences that model empathy and help the child understand human behavior. Novels and stories are full of emotions. The characters experience the ups and downs of the human condition, often dramatically, and as we read, feel and learn about the characters and ourselves. For these reasons, literature offers a social-emotional learning gateway in the classroom.

Copiii dezvoltă inteligență emoțională în primii ani de viață, iar inteligența emoțională a fost asociată cu realizările școlare. Cu toate acestea, în ziua de astăzi, copiii par să aibă un nivel scăzut de dezvoltare emoțională. Această deficiență poate afecta nu numai dezvoltarea lor școlară, ci și relațiile personale. Literatura are potențialul de a încuraja inteligența emoțională prin furnizarea de experiențe emoționale diverse care modelează empatia și ajută copilul să înțeleagă comportamentul uman. Romanele și poveștile sunt pline de emoții. Personajele experimentează ascensiunile și coborâșurile condiției umane, adesea în mod dramatic, și pe măsură ce citim, simțim  lucruri despre personaje cât și despre  noi înșine. Din aceste motive, literatura oferă o poartă de învățare social-emoțională în sala de clasă.

Cuvinte-cheie
emotion, literature, empathy, classroom