Constructivismul și cunoașterea școlară
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
82 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.3 (129)
Educație (5972)
SM ISO690:2012
GHERGHIŞAN, Mariana. Constructivismul și cunoașterea școlară. In: Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională. 31 ianuarie - 1 februarie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2020, pp. 189-193. ISBN 978-9975-76-299-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă 2020
Conferința "Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă"
Chişinău, Moldova, 31 ianuarie - 1 februarie 2020

Constructivismul și cunoașterea școlară


CZU: 371.3
Pag. 189-193

Gherghişan Mariana
 
Colegiul Tehnic de Comunicații ,,Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău
 
Disponibil în IBN: 4 martie 2020


Rezumat

Abordarea constructivistă a educației încearcă să rezolve o parte din problemele acesteia, să ducă mai departe cunoașterea umană și să identifice căi de ameliorare a practicii școlare.

 „The constructive approach of education tries to solve some of its problems, to carry on human knowledge and to identify ways to improve school practice”.