Synchronous operation of five-phase converters in linear modulation region
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
637 0
SM ISO690:2012
OLEŞCIUC, Valentin; PROFUMO, Francesco; SIZOV, Alexandr; TENCONI, A; IAROŞENCO, Evghenii. Synchronous operation of five-phase converters in linear modulation region . In: Problemele Energeticii Regionale. 2007, nr. 1, pp. 1-14. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1 / 2007 / ISSN 1857-0070

Synchronous operation of five-phase converters in linear modulation region

Pag. 1-14

Oleşciuc Valentin, Profumo Francesco, Sizov Alexandr, Tenconi A, Iaroşenco Evghenii
 
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

This paper presents results of the development and application of algorithms of synchronized pulsewidth modulation (PWM) for control of five-phase voltage source inverters. Simulations give the behavior of fivephase power conversion systems with algorithms of continuous and discontinuous synchronized PWM.

Aceasta lucrare prezinta resultatele dezvoltarii si aplicarea algoritmilor modularii in durata a pulsurilor sincronizate pentru controlul invertoarelor pentafazate sursa de tensiune. Simularile prezinta comportarea sistemelor pentafazate de conversie a energiei cu algoritmi de modulare sincronizata de tipurile continuu si discontinuu.

Исследованы пятифазные инверторы напряжения, регулируемые в соответствии с модифицированными алгоритмами синхронной широтно-импульсной модуляции. Приведены результаты моделирования пятифазных преобразовательных систем с непрерывной и прерывистой разновидностями синхронной модуляции.

Cuvinte-cheie
multiphase modulated inverter, five-phase load, phase voltage synchronization