Анализ тенденций изменения индикаторов энергетической безопасности Молдовы за 1990-2005
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
651 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-16 21:55
SM ISO690:2012
БЫКОВА, Е.В.. Анализ тенденций изменения индикаторов энергетической безопасности Молдовы за 1990-2005 . In: Problemele Energeticii Regionale. 2007, nr. 1, pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1 / 2007 / ISSN 1857-0070

Анализ тенденций изменения индикаторов энергетической безопасности Молдовы за 1990-2005

Pag. 1-6

Быкова Е.В.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Este prezentată analiza de schimbări de stare a indicatorilor paramentrilor securităţii energetice cu includerea rezultatelor de calcul pentru anul 2005. Sunt descrise tendinţe de schimbare a evaluării integrale de stare al sistemului indicatorilor în întregime şi măsurile necesare care trebuie să fie întreprinse pentru îmbunătăţirea situaţiei.

В статье выполнен анализ изменения состояния индикаторов энергетической безопасности с добавлением результатов расчетов за 2005 год. Описаны тенденции изменения интегральной оценки состояния по всей системе индикаторов и необходимые мероприятия по улучшению ситуации.

The change of indicators of energy security with addition of results of calculations for 2005 is analyses in the article. Tendencies of change of an integrated estimation of all system of indicators and necessary actions on improvement of a situation are described.

Cuvinte-cheie
индикатор, Энергетическая безопасность,

интегральная оценка

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-9674</doi_batch_id>
<timestamp>1643270172</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Problemele Energeticii Regionale</full_title>
<issn media_type='print'>18570070</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2007</year>
</publication_date>
<issue>1</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Анализ тенденций изменения индикаторов энергетической безопасности Молдовы за 1990-2005
</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Elena</given_name>
<surname>Bîcova</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2007</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>1</first_page>
<last_page>6</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>