Макиавеллизм: мораль как «поведенческий код»
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
232 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-20 08:37
SM ISO690:2012
БУКУН, Николаe; АНЦИБОР, Людмила. Макиавеллизм: мораль как «поведенческий код». In: Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională. Partea 2-a. , 11-12 decembrie 2014, Chişinău. Chişinău: Tipografia "Cavaioli", 2014, pp. 108-114. ISBN 978-9975-48-068-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne
Partea 2-a. , 2014
Conferința "Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne"
Chişinău, Moldova, 11-12 decembrie 2014

Макиавеллизм: мораль как «поведенческий код»


Pag. 108-114

Букун Николаe1, Анцибор Людмила2
 
1 Институт педагогических наук,
2 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 27 februarie 2020


Rezumat

The article contains the new approaches in the social, historically and psychologically of the Machiavellianism phenomena. It is removable the phenomena doctrine, the conception presentation of its use for regulatory purpose or description.