Опыт использования специализированной программы по расчету эмиссий от автотранспорта COPERT
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
385 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-08 12:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.064.36 (2)
Știința mediului înconjurător (462)
SM ISO690:2012
БЫКОВА, Е.В.; КИРИЛЛОВА, Татьяна; ВАСИЛЬЕВА, Ирина; БУРЦЕВ, Сергей. Опыт использования специализированной программы по расчету эмиссий от автотранспорта COPERT. In: Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Realizări și perspective în ingineria agrară și transport auto”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova. Vol.51, 4-5 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2018, pp. 194-199. ISBN 978-9975-64-300-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51, 2018
Simpozionul "Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Realizări și perspective în ingineria agrară și transport auto”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova"
Chișinău, Moldova, 4-5 octombrie 2018

Опыт использования специализированной программы по расчету эмиссий от автотранспорта COPERT


CZU: 504.064.36
Pag. 194-199

Быкова Е.В., Кириллова Татьяна, Васильева Ирина, Бурцев Сергей
 
Институт энергетики
 
Disponibil în IBN: 25 februarie 2020


Rezumat

The article briefly describes the experience of calculating emissions from motor transport under a special program COPERT. The program allows you to calculate emissions for a number of pollutants and uses a methodology that takes into account the combination of the primary factors -speed of movement, vehicle weight, engine size, type of fuel, mode of movement on different types of roads and others. Comparison of the number of emissions obtained by COPERT and a simpler method showed reduced values of emissions due to an increase in the accuracy of calculations when using COPERT.

Cuvinte-cheie
emissions, pollutants, motor transport, COPERT, program