Soluții inovative de realizare a echipamentelor de conversie a energiei electrice în baza electronicii de putere
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
263 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-05 14:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.314.58 (1)
Nanotehnologie (22)
SM ISO690:2012
ERMURACHI, Iurie; BERZAN, Vladimir; ANDRONATI, Nicolae. Soluții inovative de realizare a echipamentelor de conversie a energiei electrice în baza electronicii de putere. In: Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Realizări și perspective în ingineria agrară și transport auto”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova. Vol.51, 4-5 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2018, pp. 185-194. ISBN 978-9975-64-300-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51, 2018
Simpozionul "Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Realizări și perspective în ingineria agrară și transport auto”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova"
Chișinău, Moldova, 4-5 octombrie 2018

Soluții inovative de realizare a echipamentelor de conversie a energiei electrice în baza electronicii de putere


CZU: 620.314.58
Pag. 185-194

Ermurachi Iurie, Berzan Vladimir, Andronati Nicolae
 
Institutul de Energetica
 
Disponibil în IBN: 25 februarie 2020


Rezumat

The paper examines innovative solutions for the realization of the electrotechnical and electro-energetic equipments for powering of different consumers, including, from renewable energy sources. These solutions are based on the transfer of energy from one circuit to another at a high frequency, which reduces the mass and size indicators. The simplification of the electrical circuit topologies, combining the functions made by one and the same physical element in the energy conversion process, ensures the efficiency of the converters up to 96-98% and the power density at the level of 11-20 kW / dm3. Technical information on technical evidence of samples of equipment made and tested under laboratory conditions is provided

Cuvinte-cheie
Semi-bridge converter, DC / DC, DC / AC, AC / DC, inverter, zero voltage switching (ZVS), high frequency, efficiency, SST transformer, high power density.