Минимизация неравномерности загрузки цепей управляемой самокомпенсирующейся воздушной линии (УСВЛ)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
434 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-02 17:08
SM ISO690:2012
СУСЛОВ, В.М.; ПОСТОЛАТИЙ, В.М.. Минимизация неравномерности загрузки цепей управляемой самокомпенсирующейся воздушной линии (УСВЛ) . In: Problemele Energeticii Regionale. 2007, nr. 2, pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-0070

Минимизация неравномерности загрузки цепей управляемой самокомпенсирующейся воздушной линии (УСВЛ)

Pag. 1-6

Суслов В.М., Постолатий В.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Для минимизации неравномерности загрузки цепей УСВЛ в процессе ее регулирования пропускной способности посредством синхронного регулирования сдвига фаз систем векторов напряжений цепей по ее обоим концам предложено усложнить этот процесс введением дополнительного регулирования на передающем конце линии. Аналитическим путем определен критерий этого дополнительного регулирования. Дополнительно определено понятие квазиволнового режима УСВЛ для произвольного угла сдвига фаз систем векторов напряжений ее цепей.

Pentru minimizarea neregularităţii sarcinii reţelelor LEAD cu autocompensare în procesul ei de reglare al capacităţii de trafic prin intermediul reglării decalajului de fază a sistemului vectorial de tensiuni al reţelelor din ambele capete, s-a propus complicarea acestui proces prin includerea reglării suplimentare la capătul de transmitere al liniei. În mod analitic s-a determinat criteriul acestei reglări suplimentare. Totodată s-a stabilit conceptul regimului cuazistaţionar ale LEAD pentru unghiul arbitrar al decalajului de fază ale vectorilor tensiunilor reţelelor lor.

For minimization of unevenness of the loading the chains operated selfcompensating high-voltage power lines (OSHPL) in process of management of its reception capacity by means of synchronous change the angular shift of the phases of the voltage vector systems of the chains on its both sides is offered hereto process to add the additional regulation on sending end of the line. The Analytical way is determined criterion this additional regulation. In addition notion of the quasiwave mode OSHPL is determined for free angle of the shift of the phases of the voltage vector systems of its chains.

Cuvinte-cheie
управляемые линии электропередачи, регулирование угла сдвига фаз