Dezvoltarea surselor de energie electrică în Republica Moldova inclusiv cu posibila participare a centralei nucleare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
683 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-30 10:13
SM ISO690:2012
COMENDANT, Ion; SULA, Andrei; ROBU, Sergiu; DUPLEVA (PREPELIŢA), Iulia. Dezvoltarea surselor de energie electrică în Republica Moldova inclusiv cu posibila participare a centralei nucleare. In: Problemele Energeticii Regionale. 2007, nr. 2, pp. 1-25. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-0070

Dezvoltarea surselor de energie electrică în Republica Moldova inclusiv cu posibila participare a centralei nucleare

Pag. 1-25

Comendant Ion, Sula Andrei, Robu Sergiu, Dupleva (Prepeliţa) Iulia
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Pentru noile condiţii a pieţei energiei electrice sunt evaluate variantele de acoperire a cererii de energie electrică pentru R. Moldova până în anul 2030, încercându-se a se propune cele mai rezonabile soluţii şi căile de valorificare a acestora.

For the new power market conditions Moldova power sources development options up to 2030 are evaluated, attempting to propose the best solutions in this respect and the ways they be realized.

Для новых условий рынка электрической энергии оценены варианты покрытия спроса электрической энергии Республикой Молдова до 2030 года. Предложены рациональные решения и пути их реализации

Cuvinte-cheie
surse de electricitate, acoperirea cererii la energia electrică