Сравнительная оценка убойных и мясных качеств скота в зависимости от породной принадлежности
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
290 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
636.2.034 (15)
Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi (134)
SM ISO690:2012
ПОПСУЙ, В.; ПЕТРОВА, О.; КОРЖ, О.; ОПАРА, В.. Сравнительная оценка убойных и мясных качеств скота в зависимости от породной принадлежности. In: Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova . Vol. 52(2), 25 septembrie 2018, Chișinău. Chişinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2018, pp. 422-426. ISBN 978-9975-64-302-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Zootehnie şi Biotehnologii agricole
Vol. 52(2), 2018
Simpozionul "Zootehnie şi Biotehnologii agricole "
Chișinău, Moldova, 25 septembrie 2018

Сравнительная оценка убойных и мясных качеств скота в зависимости от породной принадлежности


CZU: 636.2.034
Pag. 422-426

Попсуй В.12, Петрова О.12, Корж О.12, Опара В.12
 
1 Сумский Аграрный Национальный Университет,
2 Николаевский национальный аграрный университет
 
Disponibil în IBN: 24 februarie 2020


Rezumat

The aim of the work was a comparative analysis of slaughter and meat qualities of cattle, which is bred in one agrarian association of enterprises - "Agricor Holding" of Chernihiv region. Today agro-association according to separate breeding programs breeds meat cattle of genotypes and has achieved certain industrial successes. The following tribal statuses have been awarded to the enterprise: breeding plant for breeding of cattle of the Znamensky type of Polissya breed, Simmental meat, Polissya meat, Aberdeen-Angus breeds and Charolais breed and breeding reproducers for cattle breeding Southern meat breed and breed limousine.

Cuvinte-cheie
meat cattle, bulls, live weight, slaughter quality, half weight, slaughter, chemical composition of meat