Анализ структуры топливоснабжения и выбросов диоксида углерода в энергосекторе Молдовы с позиций энергетической безопасности
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
610 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-16 18:42
SM ISO690:2012
БЫКОВА, Е.В.. Анализ структуры топливоснабжения и выбросов диоксида углерода в энергосекторе Молдовы с позиций энергетической безопасности. In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 1, pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1 / 2008 / ISSN 1857-0070

Анализ структуры топливоснабжения и выбросов диоксида углерода в энергосекторе Молдовы с позиций энергетической безопасности


Pag. 1-6

Быкова Е.В.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

В статье выполнен анализ динамики индикаторов блока топливоснабжения системы индикаторов энергетической безопасности. Также приведены результаты расчетов выбросов диоксида углерода для блока экологического блока системы индикаторов энергетической безопасности.

În lucrarea este efectuată analiza dinamicii indicatorilor blocului de consum a combustibilului al sistemului de indicatori a securităţii energetice. Deasemenea sunt prezentate rezultatele calculului indicatorilor emisiilor de bioxid de carbon pentru blocul ecologic al sistemului de indicatori a securităţii energetice.

It is presented the analysis of dynamics of the change of indicators of fuel supply block of energy security system. Calculations results of carbon dioxide emissions in energy security indicators system ecological block are presented as well.

Cuvinte-cheie
Энергетическая безопасность, индикатор, эмиссии,

топливоснабжение

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Bîcova, E.V.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'><p>Анализ структуры топливоснабжения и выбросов диоксида углерода в энергосекторе Молдовы с позиций энергетической безопасности</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2008</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0070</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>Энергетическая безопасность</subject>
<subject>индикатор</subject>
<subject>топливоснабжение</subject>
<subject>эмиссии</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2008-01-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'>В статье выполнен анализ динамики индикаторов блока топливоснабжения системы индикаторов
энергетической безопасности. Также приведены результаты расчетов выбросов диоксида углерода для блока
экологического блока системы индикаторов энергетической безопасности.</description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>În lucrarea este efectuată analiza dinamicii indicatorilor blocului de consum a combustibilului al sistemului de
indicatori a securităţii energetice. Deasemenea sunt prezentate rezultatele calculului indicatorilor emisiilor de bioxid de
carbon pentru blocul ecologic al sistemului de indicatori a securităţii energetice.</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>It is presented the analysis of dynamics of the change of indicators of fuel supply block of energy security
system. Calculations results of carbon dioxide emissions in energy security indicators system ecological block are
presented as well.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>