Эффективность применения плоских рефлекторов в гелиоустановках
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
696 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-17 19:52
SM ISO690:2012
ЕРМУРАТСКИЙ, В.В.; ERMURAŢCHII, Vladimir; ERMURAŢCHII, Piotr. Эффективность применения плоских рефлекторов в гелиоустановках . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 1, pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1 / 2008 / ISSN 1857-0070

Эффективность применения плоских рефлекторов в гелиоустановках

Pag. 1-6

Ермуратский В.В., Ermuraţchii Vladimir, Ermuraţchii Piotr
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Методом геометрической оптики получены выражения для расчёта эффективности применения плоских рефлекторов для повышения интенсивности солнечного излучения, падающего на прозрачное ограждение гелиоустановок.

Conform metodei opticei geometrie au fost obţinute expresii pentru calculul eficienţei utilizării reflectoarelor plate pentru majorarea intensivitaţii radiaţiei solare, care cade pe membrana transparentă a instalaţiilor heliotermice.

There were obtained expressions for the calculus of the efficiency of the use of flat reflectors using the methods of geometric optics. These expressions are used for calculations of the use of flat reflectors for increasing intensity of solar radiation which is directed to the transparent barrier of solar devices.

Cuvinte-cheie
солнечное излучение, плоские рефлекторы, гелиоустановки

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-9611</doi_batch_id>
<timestamp>1624072406</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul de Energetica al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Problemele Energeticii Regionale</full_title>
<issn media_type='print'>18570070</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2008</year>
</publication_date>
<issue>1</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Эффективность применения плоских рефлекторов в гелиоустановках
</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Vasili</given_name>
<surname>Ermuratski</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Vladimir</given_name>
<surname>Ermuraţchii</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Piotr</given_name>
<surname>Ermuraţchii</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2008</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>1</first_page>
<last_page>6</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>