Уточнённая методика расчёта режимов работы солнечных нагревателей воды ёмкостного типа
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
646 0
SM ISO690:2012
ЕРМУРАТСКИЙ, В.В.; ERMURAŢCHII, Vladimir; ERMURAŢCHII, Piotr. Уточнённая методика расчёта режимов работы солнечных нагревателей воды ёмкостного типа . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 1, pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1 / 2008 / ISSN 1857-0070

Уточнённая методика расчёта режимов работы солнечных нагревателей воды ёмкостного типа

Pag. 1-6

Ермуратский В.В., Ermuraţchii Vladimir, Ermuraţchii Piotr
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Представлена уточнённая методика расчёта тепловых режимов солнечных нагревателей воды ёмкостного типа, основанная на использовании электротепловой схемы замещения и метода узловых потенциалов.

Este prezentată metoda precisă de calculul a regimurilor termice a încălzitoarilor solare de apă de tip capacitativ bazată pe utilizarea schemei termoelectrice echivalente şi metoda nodurilor de potenţial.

The refined method procedure of thermal modes of solar heaters of water of the capacity type, based on use of an electro-thermal equivalent circuit and a method of central potentials is presented.

Cuvinte-cheie
солнечные нагреватели воды, электротепловая схема замещения, солнечное излучение