Dual three-phase adjustable speed drive with synchronized space-vector modulation
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
767 0
SM ISO690:2012
OLEŞCIUC, Valentin; PRUDEAK, Roman; SIZOV, Alexandr; IAROŞENCO, Evghenii. Dual three-phase adjustable speed drive with synchronized space-vector modulation . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 1, pp. 1-9. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1 / 2008 / ISSN 1857-0070

Dual three-phase adjustable speed drive with synchronized space-vector modulation

Pag. 1-9

Oleşciuc Valentin, Prudeak Roman, Sizov Alexandr, Iaroşenco Evghenii
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2013


Rezumat

Split-phase symmetrical motor drive on the base of two voltage source inverters, controlled by algorithms of synchronized pulse width modulation (PWM), has been investigated. Simulation results are presented for dual three-phase power conversion systems with continuous, discontinuous and combined versions of synchronized PWM.

A fost investigat sistemul de acţionare electrică pe baza a două invertoare de tensiune şi motorul electric asincron cu înfăşurări disjuncţionate tip simetric, reglate în corespundere cu algoritmii modulării sincrone a impulsurilor după durată. Sunt prezentate rezultatele modelării sistemelor de conversie trifazate duble cu diferite tipuri de modulaţie: continuu, discontinuu şi combinată.

Исследована система электропривода с двумя инверторами напряжения и асинхронным электродвигателем с расщепленными обмотками симметричного типа, регулируемая на базе алгоритмов синхронной широтно-импульсной модуляции. Приведены результаты моделирования сдвоенных трехфазных преобразовательных систем с непрерывной, прерывистой и комбинированной разновидностями синхронной векторной модуляции.

Cuvinte-cheie
split-phase induction motor drive, dual voltage source inverters, phase voltage synchronization,

pulse width modulation

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-9604</doi_batch_id>
<timestamp>1624024981</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul de Energetica al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Problemele Energeticii Regionale</full_title>
<issn media_type='print'>18570070</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2008</year>
</publication_date>
<issue>1</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Dual three-phase adjustable speed drive with
synchronized space-vector modulation
</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Valentin</given_name>
<surname>Oleşciuc</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Roman</given_name>
<surname>Prudeak</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Alexandr</given_name>
<surname>Sizov</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Evghenii</given_name>
<surname>Iaroşenco</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2008</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>1</first_page>
<last_page>9</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>