Influenţa schemei de plantare şi a fazei de vegetaţie asupra componenţei chimice a plantelor de silfia
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
301 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-04 11:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.3:528.998.2:581.1 (1)
Plante de nutreț cu excepţia ierburilor (88)
Geodezie. Topografie. Fotogrametrie. Cartografie (98)
Fiziologia plantelor (406)
SM ISO690:2012
BAHCIVANJI, Mihail; COŞMAN, Sergiu; ŢIŢEI, Victor; COŞMAN, Valentina. Influenţa schemei de plantare şi a fazei de vegetaţie asupra componenţei chimice a plantelor de silfia. In: Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova . Vol. 52(2), 25 septembrie 2018, Chișinău. Chişinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2018, pp. 20-26. ISBN 978-9975-64-302-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Zootehnie şi Biotehnologii agricole
Vol. 52(2), 2018
Simpozionul "Zootehnie şi Biotehnologii agricole "
Chișinău, Moldova, 25 septembrie 2018

Influenţa schemei de plantare şi a fazei de vegetaţie asupra componenţei chimice a plantelor de silfia


CZU: 633.3:528.998.2:581.1
Pag. 20-26

Bahcivanji Mihail1, Coşman Sergiu1, Ţiţei Victor2, Coşman Valentina1
 
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2020


Rezumat

The work is aimed at studying the various planting schedules and phases of vegetation of the new fodder plant that is non-traditional for the Republic of Moldova and named Silfia or Silphium perfoliatum. The obtained results demonstrate that the chemical composition of this plant is in a higher dependence during the vegetative stage than on the density of plants on a unit of land. For example, the content of crude protein in the absolutely dry material has decreased from the budding stage until the beginning of flowering in all the variations of the density of 62.7113,8%, and under the influence of using technology of cultivation it was varied relatively in the limits of only 7-20%.

Cuvinte-cheie
silfia, non-traditional fodder plants, Density, Chemical composition