Les nouvelles tendances de l’entraide en matière pénale en Europe
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
53 0
SM ISO690:2012
BENEŞ, Olga. Les nouvelles tendances de l’entraide en matière pénale en Europe. In: Studii Juridice Universitare. 2008, nr. 1-2, pp. 198-203. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122

Les nouvelles tendances de l’entraide en matière pénale en Europe


Pag. 198-203

Beneş Olga
 
Université Libre Internationale de Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 februarie 2020


Rezumat

Astăzi Europa se caracterizează încă printr‑o eterogenitate a dreptului, aceasta creând condiţii favorabile pentru dezvoltarea reţelelor de criminalitate trans‑frontalieră, de aceea ţările Uniunii Europene au încercat, în pofida dificultăţilor aparente, să instituie organe şi dispoziţii orientate spre o cooperare inter‑guvernamentală în materie penală. Însă fortul conjugat al statelor trebuie să fie orientat spre crearea unui veritabil spaţiu penal comun aplicând logica integrării comunitare fără însă a contrazice principiul subsidiarităţii.