Asistența psihopedagogică a personalității accentuate
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
188 0
SM ISO690:2012
SCRIPA, Tatiana. Asistența psihopedagogică a personalității accentuate. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei. Vol. 5, 10-11 martie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2018, pp. 101-107. ISBN 978-9975-76-233-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5, 2018
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 10-11 martie 2018

Asistența psihopedagogică a personalității accentuate


Pag. 101-107

Scripa Tatiana
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 19 februarie 2020