Как настроить четвертьволновую линию на полуволновой режим работы
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
569 0
SM ISO690:2012
ПАЦЮК, В.И.. Как настроить четвертьволновую линию на полуволновой режим работы . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-10. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2 / 2008 / ISSN 1857-0070

Как настроить четвертьволновую линию на полуволновой режим работы

Pag. 1-10

Пацюк В.И.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

На основании уравнений установившегося режима получены замкнутые формулы для распределения напряжений, токов и активной мощности вдоль неоднородной линии с сосредоточенными элементами. Рассматривается включение дросселей и конденсаторных батарей в четвертьволновую линию с целью придания ей свойств полуволновой.

În baza ecuaţiilor pentru regimul staţionar s-au obţinut expresiile analitice precise pentru repartiţiile tensiunilor, curenţilor şi puterii active pe parcursul liniei neomogenece are conectate circuite cu parametri concentraţi. S-au examinat conexiunile reactoarelor, bateriilor de condensatoare la linia cu lungimea de ¼ din lungimea undei electromagnetice la frecvenţa industrială cu scopul de asigurare a proprietăţilor liniei cu lungimea de semiundă.

On the basis of the equations of the established mode the closed formulas for distribution of voltage, currents and active capacity along a non-uniform line with the concentrated elements are received. Inclusion of throttles and condenser batteries in a quarter wave line is examined with the purpose of giving to it of properties half-wave.

Cuvinte-cheie
телеграфные уравнения, полуволновые и четвертьволновые линии