Particularităţi psihice ale utilizatorilor de internet în raport cu locul de control (Locus of Control)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
154 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-18 15:47
SM ISO690:2012
PALADI, Aliona. Particularităţi psihice ale utilizatorilor de internet în raport cu locul de control (Locus of Control). In: Teoria şi practica administrării publice. 20 mai 2013, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Academia de Administrare Publică, 2013, pp. 444-446. ISBN 978-9975-4241-5-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Teoria şi practica administrării publice 2013
Conferința "Teoria şi practica administrării publice"
Chișinău, Moldova, 20 mai 2013

Particularităţi psihice ale utilizatorilor de internet în raport cu locul de control (Locus of Control)

Psychological peculiarities of internet users related to Locus of Control

Психические особенности пользователей Интернетом, связанные с местом контроля (Locus of Control)


Pag. 444-446

Paladi Aliona
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 februarie 2020


Rezumat

Curiosity to determine a possible relationship between these two variables as addiction and locus of control for students is supplied by the existence of few local studies focused on specimens from Moldova, although the problem is pervasive for the entire society