Rolul statului în gestionarea eficientă şi durabilă a pieţei financiare nebancare în Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
415 9
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-04 15:55
SM ISO690:2012
CHIRIAC, Natalia. Rolul statului în gestionarea eficientă şi durabilă a pieţei financiare nebancare în Republica Moldova. In: Teoria şi practica administrării publice, 20 mai 2013, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Academia de Administrare Publică, 2013, pp. 389-392. ISBN 978-9975-4241-5-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Teoria şi practica administrării publice 2013
Conferința "Teoria şi practica administrării publice"
Chișinău, Moldova, 20 mai 2013

Rolul statului în gestionarea eficientă şi durabilă a pieţei financiare nebancare în Republica Moldova

The role of the state in sustainable and efficient management of nonbanking financial market in the Republic of Moldova

Роль государства в эффективном и устойчивом управлении небанковского финансового рынка Республики Молдова


Pag. 389-392

Chiriac Natalia
 
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
 
Disponibil în IBN: 18 februarie 2020


Rezumat

Promotion of economic reforms the Republic of Moldova aimed to create an infrastructure in accordance with the market economy principles, who’s the fundamental element of is the securities market. The components are the non banking the financial market: the securities market, insurance market, the microfinance sector, which includes the savings and loan the associations, and the microfinance organizations, leasing companies, private pension funds, the credit bureaus.

Cuvinte-cheie
the financial market, EU acquits and international standards, stock exchange transactions

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-95698</cfResPublId>
<cfResPublDate>2013</cfResPublDate>
<cfStartPage>389</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-4241-5-8</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/95698</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Rolul statului &icirc;n gestionarea eficientă şi durabilă a pieţei financiare nebancare &icirc;n Republica Moldova</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>the financial market; EU acquits and international standards; stock exchange transactions</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Promotion of economic reforms the Republic of Moldova aimed to create an infrastructure in accordance with the market economy principles, who&rsquo;s the fundamental element of is the securities market. The components are the non banking the financial market: the securities market, insurance market, the microfinance sector, which includes the savings and loan the associations, and the microfinance organizations, leasing companies, private pension funds, the credit bureaus.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-53831</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-53831</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-53831-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Кирияк</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Наталия</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>