Independenţa – element fundamental al statutului puterii judecătoreşt
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
424 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-23 22:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.1.156:342.22(478) (1)
Stat. Popor. Națiune. Putere de stat (66)
Stat. Structura statului (72)
SM ISO690:2012
RAILEAN, Petru. Independenţa – element fundamental al statutului puterii judecătoreşt. In: Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), pp. 28-32. ISSN 2587-4365.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 2(338) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Independenţa – element fundamental al statutului puterii judecătoreşt

Independence – fundamental element of the statute of judicial power

CZU: 342.1.156:342.22(478)

Pag. 28-32

Railean Petru
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 februarie 2020


Rezumat

Articolul este dedicat cercetării independenței în calitatea sa de element fundamental al statutului puterii judecătorești într-un stat de drept. După o scurtă inițiere în esența și tipologia independenței, autorul argumentează necesitatea asigurării independenței sistemului judiciar, independenței juecătorului, precum și independența internă și externă a puterii judecătorești. În concluzie, este subliniat faptul că independența justiției trebuie să domine realizarea principiului separației puterilor în statul de drept și să garanteze protecția efectivă a drepturilor și libertăților omului.

The article is dedicated to the issue of independence as a fundamental element of the status of the judicial power. The author argues the need to ensure the independence of the judicial system and the independence of the judge, the internal and external independence of the judicial power. In conclusion, it is emphasized that the independence of the justice must dominate the realization of the principle of the separation of powers in the rule of law and to guarantee the effective protection of human rights and freedoms.

Cuvinte-cheie
judecător, sistem judiciar, putere judecătorească, justiţie, independenţă, independenţa judecătorului, drepturi și libertăți ale omului,

Judge, judicial system, independence, independence of judges, judicial power, justice, human rights and freedoms