Unele particularități privind reținerea și audierea persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
436 45
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-20 11:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.54 (167)
Infracțiuni împotriva încrederii publice, a moralității, a familiei (369)
SM ISO690:2012
JITARIUC, Vitalie. Unele particularități privind reținerea și audierea persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane.. In: Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), pp. 23-27. ISSN 2587-4365.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 2(338) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Unele particularități privind reținerea și audierea persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane.

Some peculiarities regarding the detention and hearing of personsinvolved in committing human trafficking offenses

CZU: 343.54

Pag. 23-27

Jitariuc Vitalie
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 18 februarie 2020


Rezumat

persoanelor implicate în comiterea traficului de ființe umane reprezintă o condiție obligatorie a investigării acestui gen de infracțiuni. De asemenea, de foarte frecvente ori, persoanele transportate și reținute pot face parte din categoria celor care se află ilegal în țara respectivă. De aceea este necesar ca în procesul reținerii lor să manifestăm corectitudine, să nu formăm emoții negative din partea acestora în raport cu reprezentanții organelor de drept. Tactica reținerii își are propriile particularități care determină specificul investigării acestor infracțiuni. Pe categoria vizată de dosare, reținerea infractorului poate avea loc și în temeiul achiziției de control, ca de exemplu, a „procurării” serviciilor sexuale, care figurează, în acest sens, în calitate de mijloc de neutralizare a încercării bănuiților de a se eschiva de la urmărire.

The detention of persons involved in trafficking in human beings is a mandatory condition for the investigation of this type of crime. Also, very often, the persons transported and detained can belong to the category of those who are illegally in the respective country. That is why it is necessary to show fairness in the process of their detention, in order not to form negative emotions from them in relation to the representatives of the law enforcement bodies. The detention tactic has its own particularities determined by the specificity of the investigation of these crimes. In the category targeted by the files, the detention of the offender can also take place on the basis of the evidentiary purchase, such as, for example, the “procurement” of sexual services, which appear, in this sense, as a means of neutralizing the attempts of the suspects to avoid the prosecution.

Cuvinte-cheie
trafic de fiinţe umane, bănuit, victimă, parte vătămată, reţinere, organ de urmărire penală, achiziție de control, acțiune de urmărire penală, audiere, cercetare, infracţiune, tactică, transportate, recrutare, martor,

trafficking in human beings, suspected, victim, injured party, detention, criminal prosecution body, evidentiary purchase, criminal prosecution action, hearing, investigation, crime, tactics, transported, recruiting, witness