Влияние распределенных и сосредоточенных параметров на режимы линий переменного напряжения
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
554 9
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-04 04:32
SM ISO690:2012
ПАЦЮК, В.И.. Влияние распределенных и сосредоточенных параметров на режимы линий переменного напряжения . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-12. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2 / 2008 / ISSN 1857-0070

Влияние распределенных и сосредоточенных параметров на режимы линий переменного напряжения

Pag. 1-12

Пацюк В.И.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

На основании уравнений установившегося режима получены точные формулы для расчета генерируемой и передаваемой мощности в неоднородной электрической цепи с распределенными и сосредоточенными параметрами. Исследовано влияние характера распределения потерь и реактивных параметров вдоль линии на перетоки мощности в нагруженной и ненагруженной электропередаче переменного напряжения.

În baza ecuaţiilor pentru regimurile staţionare s-au obţinut expresii precise pentru calcularea puterii generate şi a puterii transmise prin linia neomogenă cu parametrii distribuiţi şi concentraţi. Sunt prezentate rezultatele cercetărilor privind influenţa caracterului repartiţiei pierderilor şi a parametrilor reactivi de-a lungul liniei asupra fluxurilor de putere în linia sub sarcină şi în linia de curent alternativ în regim de mers în gol.

On the basis of the equations of the established mode exact formulas for calculation of generated and transmitted capacity in a non-uniform electric circuit with the distributed and concentrated parameters are received. Influence of character of distribution of losses and jet parameters along a line on overflows of capacity in the loaded and non-loaded electricity transmission of a alternative voltage is investigated.

Cuvinte-cheie
телеграфные уравнения, распределенные и сосредоточенные параметры, генерируемая и передаваемая мощность