Численное моделирование переходных и установившихся процессов в электрических цепях с переменными параметрами
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
540 8
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-20 09:37
SM ISO690:2012
РИМСКИЙ, Валентин; БЕРЗАН, Владимир; ПАЦЮК, В.И.. Численное моделирование переходных и установившихся процессов в электрических цепях с переменными параметрами . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-14. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2 / 2008 / ISSN 1857-0070

Численное моделирование переходных и установившихся процессов в электрических цепях с переменными параметрами

Pag. 1-14

Римский Валентин, Берзан Владимир, Пацюк В.И.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2013


Rezumat

Изложены аналитические и численные подходы к анализу переходных и установившихся процессов в электрических цепях с распределенными и сосредоточенными параметрами. Исследовано влияние потерь на динамику мгновенных значений напряжений и токов в разомкнутых и короткозамкнутых линиях полуволновой и четвертьволновой длины.

Sunt prezentate procedee analitice şi de calcul numeric pentru analiza proceselor tranzitorii şi staţionare în circuitele cu parametrii distribuiţi şi concentraţi. S-a cercetat în regimurile de mers în gol şi de scurtcircuit influenţa pierderilor de energie în liniile lungi asupra dinamicii evoluţiei valorilor instantanee ale tensiunilor şi curenţilor în liniile electrice a căror lungimi constituie o pătrime şi o doime din lungimea undii electromagnetice.

Analytical and numerical approaches to the analysis of the transitive and established processes in electric circuits with the distributed and concentrated parameters are stated. Influence of losses on dynamics of instant values of voltage and currents in a mode of idling is investigated and at short circuit of lines of half-wave and quarter wave length.

Cuvinte-cheie
телеграфные уравнения, полуволновые и четвертьволновые линии

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Численное моделирование переходных и установившихся процессов в электрических цепях с переменными параметрами
">
<meta name="citation_author" content="Римский Валентин">
<meta name="citation_author" content="Берзан Владимир">
<meta name="citation_author" content="Пацюк В.И.">
<meta name="citation_publication_date" content="2008/04/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Problemele Energeticii Regionale">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="1">
<meta name="citation_lastpage" content="14">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/1.Modelarea%20numerica%20a%20proceselor%20tranzitorii%20si%20stationare%20in%20circuitele%20electrice%20cu%20parametri%20variabili.pdf">