Modelul matematic “Linie electrică – Instalaţie eoliană”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
467 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-30 23:21
SM ISO690:2012
MERENCO, Vadim. Modelul matematic “Linie electrică – Instalaţie eoliană” . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-4. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(8) / 2008 / ISSN 1857-0070

Modelul matematic “Linie electrică – Instalaţie eoliană”

Pag. 1-4

Merenco Vadim
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

În lucrare se examinează problema întocmirii modelului matematic a sistemului ”linie electrică - instalaţie eoliană” pentru analiza regimului de funcţionare prin simulări matematice. Modelul se bazează pe utilizarea metodei caracteristicilor, ţine cont de structura neomogenă a circuitului şi permite efectuarea procedurilor de schimbare a regimului şi structurii schemei echivalente prin atribuirea valorilor limită a unor mărimi din circuitele cu parametri concentraţi.

В работе рассмотрена проблема составления математической модели для цепи « электрическая линия – ветроагрегат» с целью анализа режимов работы методом математического моделирования. Математическая модель базируется на метод характеристик, учитывает неоднородность цепи и позволяет реализовать различные режимы и изменений в структуре цепи простым изменением значений величин заданных как сосредоточенные параметры.

It is considered the problem of finding of the mathematical model of a circuit “electric line – wind farm” with the purpose of analysis of operating modes by a method of mathematical simulation. The mathematical model is based on a method of characteristics, takes into account heterogeneity of a circuit and allows realizing various modes and changes in structure of a circuit simple change of values of sizes set as the concentrated parameters.

Cuvinte-cheie
linie electrică, metoda caracteristicilor.,

instalaţie eoliană, model matematic

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Merenco, V.I.</dc:creator>
<dc:date>2008-09-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>În lucrare se examinează problema întocmirii modelului matematic a sistemului ”linie electrică -
instalaţie eoliană” pentru analiza regimului de funcţionare prin simulări matematice. Modelul se bazează pe
utilizarea metodei caracteristicilor, ţine cont de structura neomogenă a circuitului şi permite efectuarea procedurilor
de schimbare a regimului şi structurii schemei echivalente prin atribuirea valorilor limită a unor mărimi din
circuitele cu parametri concentraţi.</dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'>В работе рассмотрена проблема составления математической модели для цепи « электрическая
линия – ветроагрегат» с целью анализа режимов работы методом математического моделирования.
Математическая модель базируется на метод характеристик, учитывает неоднородность цепи и позволяет
реализовать различные режимы и изменений в структуре цепи простым изменением значений величин
заданных как сосредоточенные параметры.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>It is considered the problem of finding of the mathematical model of a circuit “electric line – wind farm”
with the purpose of analysis of operating modes by a method of mathematical simulation. The mathematical model
is based on a method of characteristics, takes into account heterogeneity of a circuit and allows realizing various
modes and changes in structure of a circuit simple change of values of sizes set as the concentrated parameters.</dc:description>
<dc:source>Problemele Energeticii Regionale 8 (3) 1-4</dc:source>
<dc:subject>linie electrică</dc:subject>
<dc:subject>instalaţie eoliană</dc:subject>
<dc:subject>model matematic</dc:subject>
<dc:subject>metoda caracteristicilor.</dc:subject>
<dc:title>Modelul matematic “Linie electrică – Instalaţie eoliană”
</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>