Modelul matematic “Linie electrică – Instalaţie eoliană”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
468 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-30 23:21
SM ISO690:2012
MERENCO, Vadim. Modelul matematic “Linie electrică – Instalaţie eoliană” . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-4. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(8) / 2008 / ISSN 1857-0070

Modelul matematic “Linie electrică – Instalaţie eoliană”

Pag. 1-4

Merenco Vadim
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

În lucrare se examinează problema întocmirii modelului matematic a sistemului ”linie electrică - instalaţie eoliană” pentru analiza regimului de funcţionare prin simulări matematice. Modelul se bazează pe utilizarea metodei caracteristicilor, ţine cont de structura neomogenă a circuitului şi permite efectuarea procedurilor de schimbare a regimului şi structurii schemei echivalente prin atribuirea valorilor limită a unor mărimi din circuitele cu parametri concentraţi.

В работе рассмотрена проблема составления математической модели для цепи « электрическая линия – ветроагрегат» с целью анализа режимов работы методом математического моделирования. Математическая модель базируется на метод характеристик, учитывает неоднородность цепи и позволяет реализовать различные режимы и изменений в структуре цепи простым изменением значений величин заданных как сосредоточенные параметры.

It is considered the problem of finding of the mathematical model of a circuit “electric line – wind farm” with the purpose of analysis of operating modes by a method of mathematical simulation. The mathematical model is based on a method of characteristics, takes into account heterogeneity of a circuit and allows realizing various modes and changes in structure of a circuit simple change of values of sizes set as the concentrated parameters.

Cuvinte-cheie
linie electrică, metoda caracteristicilor.,

instalaţie eoliană, model matematic

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-9562</cfResPublId>
<cfResPublDate>2008-09-01</cfResPublDate>
<cfVol>8</cfVol>
<cfIssue>3</cfIssue>
<cfStartPage>1</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0070</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/9562</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Modelul matematic “Linie electrică – Instalaţie eoliană”
</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>linie electrică; instalaţie eoliană; model matematic; metoda caracteristicilor.</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>În lucrare se examinează problema întocmirii modelului matematic a sistemului ”linie electrică -
instalaţie eoliană” pentru analiza regimului de funcţionare prin simulări matematice. Modelul se bazează pe
utilizarea metodei caracteristicilor, ţine cont de structura neomogenă a circuitului şi permite efectuarea procedurilor
de schimbare a regimului şi structurii schemei echivalente prin atribuirea valorilor limită a unor mărimi din
circuitele cu parametri concentraţi.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>В работе рассмотрена проблема составления математической модели для цепи « электрическая
линия – ветроагрегат» с целью анализа режимов работы методом математического моделирования.
Математическая модель базируется на метод характеристик, учитывает неоднородность цепи и позволяет
реализовать различные режимы и изменений в структуре цепи простым изменением значений величин
заданных как сосредоточенные параметры.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>It is considered the problem of finding of the mathematical model of a circuit “electric line – wind farm”
with the purpose of analysis of operating modes by a method of mathematical simulation. The mathematical model
is based on a method of characteristics, takes into account heterogeneity of a circuit and allows realizing various
modes and changes in structure of a circuit simple change of values of sizes set as the concentrated parameters.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2008-09-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2008-09-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-16826</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2008-09-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-16826</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-16826-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2008-09-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Merenco</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Vadim</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>