Комплексная биоэнергетическая установка
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
715 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-04 13:12
SM ISO690:2012
ТЫРШУ, М.; КОНСТАНТИНОВ, Н; UZUN, Mihail. Комплексная биоэнергетическая установка. In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-8. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(8) / 2008 / ISSN 1857-0070

Комплексная биоэнергетическая установка

Pag. 1-8

Тыршу М., Константинов Н, Uzun Mihail
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Предложена технологическая схема комплексной биоэнергетической установке для производства электроэнергии, горячей воды и газа при использование в качестве сырья навоза, птичьего помета и твердых органических отходов. Предложенное техническое решение обеспечивает практически 100% использование энергии сжигаемого газа за счет внедренной обратной связи между электростанцией и биореактором. Также, разработаны рекомендации для наилучшего использования установки в Республики Молдова.

În lucrarea dată este propusă schema tehnologică a instalaţiei complexe bioenergetice destinată producerii energiei electrice, căldurii şi apei calde, precum şi a gazului la utilizarea în calitate de materie primă a băligarului, găinaţului şi altor deşeuri organice solide. Soluţia tehnică propusă asigură practic utilizarea integrală (100%) a energiei gazului ars datorită introducerii legăturii inverse dintre staţia electrică (generator diesel) şi bioreactor. De asemenea sunt elaborate recomandări de utilizare mai eficientă a instalaţiilor de biogaz în Republica Moldova.

It is presented the technological scheme of complex biopower installation for manufacture of the electric power, hot water and gas at use as raw material of manure, bird's dung and firm organic waste products. The suggested technical solution provides practically 100 % use of energy of burnt gas due to the introduced feedback between power station and a bioreactor. Recommendations for the best use of installation in Republics Moldova are developed as well.

Cuvinte-cheie
биогаз, биогазовая установка,

производство биогаза, навоз и твердые органические отходы