Impactul managementului diseminării experiențelor pedagogice valorice asupra motivației profesionale a educatorului
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
963 4
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-16 08:07
SM ISO690:2012
BOTNARI, Valentina, PRICOB, Lilia. Impactul managementului diseminării experiențelor pedagogice valorice asupra motivației profesionale a educatorului. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice: Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar, Ed. 1, 10-11 martie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2018, Vol. 4, pp. 32-39. ISBN 978-9975-76-232-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4, 2018
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
1, Chişinău, Moldova, 10-11 martie 2018

Impactul managementului diseminării experiențelor pedagogice valorice asupra motivației profesionale a educatorului


Pag. 32-39

Botnari Valentina1, Pricob Lilia12
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Instituția Preșcolară nr.185, mun. Chișinău
 
 
Disponibil în IBN: 18 februarie 2020