Productivitatea energetică a terenurilor la suprafaţă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
640 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-06 10:29
SM ISO690:2012
GUŢU, Aurel; RADJBHANDARI, Eduard. Productivitatea energetică a terenurilor la suprafaţă. In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-4. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(8) / 2008 / ISSN 1857-0070

Productivitatea energetică a terenurilor la suprafaţă

Pag. 1-4

Guţu Aurel, Radjbhandari Eduard
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2013


Rezumat

Este prezentată o încercare de apreciere a gradului de eficienţă a utilizării suprafeţei solului prin diferite metode de valorificare a radiaţiei solare incidente. Sunt analizate metode tehnice (colectoare solare, baterii fotovoltaice, Centrale Termoelectrice Solare), plantaţii de culturi energetce şi agrotehnice (arbuşti, grâu, porumb, floarea–soarelui, rapiţa, sorg zaharat) şi culturi de microalge. Sunt relatate avantajele şi dezavantajele fiecărui din aceste trei grupuri. Din punct de vedere al eficienţei utilizării suprafeţei de producţie metodele tehnice sunt superioare, de ele se apropie metodele de utilizare a culturilor de microalge.

Представлена попытка оценки степени эффективности использования поверхности земли для освоения солнечной радиации различными методами. Проведен анализ технических методов (солнечные коллекторы, фотоэлектрические батареи, солнечные тепловые электростанции), плантаций энергетических и агротехнических культур (кустарники, пшеница, кукуруза, подсолнух, рапс, сорго) и культуры микроводорослей. Приведены преимущества и недостатки каждой из этих групп методов. С точки зрения эффективности использования производственной площади технические методы предпочтительны, к ним близок метод использования микроводорослей.

There is presented an attempt to estimate the efficiency degree when working with soil surface through the different methods of valorization incident solar radiation. Such technical methods are being analyzed as (solar collectors, photovoltaic cells, solar thermal power plants), power cultures field (bushes, wheat, sunflower, maize, rape, sorghum) as well as microalgae crops. Here is the description of advantages and disadvantages for each group in part out of these three. The technical methods are up to date from the efficiency utilization view-point of industrial area. Microalgae crops are similar to technical methods from this point of view.

Cuvinte-cheie
radiaţie solară,

producţie energetică, colectoare solare, instalaţii electrogeneratoare, microalge.,

biocombustibili