Evoluția jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la cererile interstatale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
74 0
SM ISO690:2012
BENEŞ, Olga. Evoluția jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la cererile interstatale. In: Studii Juridice Universitare. 2019, nr. 1-2(45-46), pp. 33-39. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 1-2(45-46) / 2019 / ISSN 1857-4122

Evoluția jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la cererile interstatale

Evolution of the Case-Law of the European Court of Human Rights on Inter-State Applications


Pag. 33-39

Beneş Olga
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 februarie 2020


Rezumat

Article 33 of the European Convention on Human Rights, entitled “Inter-State Causes”, provides as follows: ”Any High contracting Party may refer to the Court any alleged breach of the provisions of the Convention and the Protocols thereto by another High Contracting Party”. In this respect, the complaining state acts rather to denounce one or more infringements, which allegedly have been suffered by private persons to whom they are substituted in a particular way

Articolul 33 al Convenției Europene a Drepturilor Omului întitulat Cauze interstatale dispune: ”Orice Înaltă Parte contractantă poate sesiza Curtea asupra oricărei pretinse încălcări a prevederilor Convenției și ale Protocoalelor sale de către o altă Înaltă Parte Contractantă”. În acest sens, statul reclamant acționează mai degrabă pentru a denunța una sau mai multe încălcări pretinse a fi suferite de către persoane particulare cărora li se substituie într-un fel anume.

Cuvinte-cheie
interstate application, European public order, collective guarantee of rights and freedoms,

cerere interstatală, ordine publică europeană, garanție colectivă a drepturilor și libertăților