Racordarea regulatorului parametric de putere cu linia de transport a energiei electrice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
682 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-16 19:55
SM ISO690:2012
CALININ, Lev; ZAIŢEV, Dmitrii; TÎRŞU, Mihai. Racordarea regulatorului parametric de putere cu linia de transport a energiei electrice. In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(8) / 2008 / ISSN 1857-0070

Racordarea regulatorului parametric de putere cu linia de transport a energiei electrice

Pag. 1-6

Calinin Lev, Zaiţev Dmitrii, Tîrşu Mihai
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

În lucrare sunt examinate condiţiile de funcţionare a regulatorului parametric de putere dirijat cu ajutorul convertizorului electronic de putere la instalarea dispozitivului la capătul de transmisie al liniei. Sunt prezentate caracteristicile de lucru ale instalaţiei, ce permit determinarea domeniului de existenţă a regimului, de astfel, şi estimarea prealabilă a puterii calculate a însăşi convertizorului la diverse lungimi unghiulare a liniei.

В статье рассмотрены условия работы параметрического регулятора мощности, управляемого с помощью силового электронного преобразователя, при установке устройства на передающем конце линии. Представлены рабочие характеристики устройства, позволяющие определить область существования режима, а также предварительно оценить расчетную мощность собственно преобразователя при различной угловой длине линии.

There are considered the operating conditions of a power parametrical regulator controlled with the help of the power electronic converter, at installation of the device on the transmitting end of a line. Performance data of the device are submitted, allowing determining area of a mode existence, and also preliminary to estimate settlement power of the converter at various angular length of a line.

Cuvinte-cheie
regulator parametric de putere, convertizor electronic de putere, linia de transport a energiei electrice, transformator cu decalaj de faza