Teaching grammar through pictures in the English classroom
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
85 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-18 18:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:811.111'243 (12)
Probleme generale de didactică și metodică (682)
Limba engleză (238)
SM ISO690:2012
ARPENTII, Tatiana. Teaching grammar through pictures in the English classroom. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 276-281. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Teaching grammar through pictures in the English classroom


CZU: 37.02:811.111'243
Pag. 276-281

Arpentii Tatiana
 
Moldova Tiraspol State University
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2020