Didactica limbii şi literaturii române din perspectiva alfabetizării funcţionale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
102 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-12 23:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:[811.135.1+821.135.1] (18)
Probleme generale de didactică și metodică (682)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (882)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1217)
SM ISO690:2012
VIVDICI, Ana. Didactica limbii şi literaturii române din perspectiva alfabetizării funcţionale. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 148-156. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Didactica limbii şi literaturii române din perspectiva alfabetizării funcţionale


CZU: 37.02:[811.135.1+821.135.1]
Pag. 148-156

Vivdici Ana
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2020