Imaginea adolescentului în romanul De veghe în lanul de secară de J.D. Salinger şi în Romanul adolescentului miop de Mircea Eliade
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
131 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-12 11:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016.046:821(100).09 (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1630)
Literatura limbilor individuale și a familiilor de limbi (1614)
SM ISO690:2012
TABURCEANU, Polina. Imaginea adolescentului în romanul De veghe în lanul de secară de J.D. Salinger şi în Romanul adolescentului miop de Mircea Eliade. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 142-147. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Imaginea adolescentului în romanul De veghe în lanul de secară de J.D. Salinger şi în Romanul adolescentului miop de Mircea Eliade


CZU: 37.016.046:821(100).09
Pag. 142-147

Taburceanu Polina
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2020