Recomandări cu privire la predarea aspectelor terminologice în ciclul liceal
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
85 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-17 15:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:811.135.1'374.2 (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1630)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (882)
SM ISO690:2012
STRATAN, Natalia. Recomandări cu privire la predarea aspectelor terminologice în ciclul liceal. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 128-136. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Recomandări cu privire la predarea aspectelor terminologice în ciclul liceal


CZU: 37.016:811.135.1'374.2
Pag. 128-136

Stratan Natalia
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2020