Rememorarea copilăriei în poezia lui Grigore Vieru
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
109 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-22 17:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.2:821.135.1-1(478).09 (1)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (681)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1217)
SM ISO690:2012
SERDEŞNIUC, Cristian. Rememorarea copilăriei în poezia lui Grigore Vieru. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 124-127. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Rememorarea copilăriei în poezia lui Grigore Vieru


CZU: 373.2:821.135.1-1(478).09
Pag. 124-127

Serdeşniuc Cristian12
 
1 Liceul Teoretic „Costache Negruzzi“, Tîrnova,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2020